Ihmeelliset vuodet

Ihmeelliset vuodet -menetelmä on yhdysvaltalaisen psykologian professori Carolyn Webster - Strattonin yli 30 vuoden ajan kehittämä ja tutkima ryhmämuotoinen vanhemmuuden hoito- ja tukimenetelmä. Ihmeelliset vuodet -vanhempainryhmä antaa konkreettisia keinoja pulmatilanteiden ratkaisuun, vähentää lasten uhmakkuutta ja kiukkuisuutta sekä ennaltaehkäisee suurempia käytöspulmia. Lisäksi se vahvistaa myönteistä vuorovaikutusta vanhemman ja lapsen välillä. Ohjelmaa on tutkittu tieteellisesti ja tutkimustulosten mukaan n. 70 % ohjelmaan osallistuneiden vanhempien lapsista on edistynyt merkittävästi em. asioissa sekä ryhmään osallistumisen jälkeen että seurannassa.

Ryhmäkertojen aiheet liittyvät mm. myönteisen vuorovaikutuksen rakentamiseen ja tehokkaisiin keinoihin asettaa rajoja ja välttää valtataistelua. Aiheita työstetään mm. esimerkkivideoiden, harjoitusten, yhteisen keskustelun ja kotitehtävien avulla. Lisäksi jokaisen perheen käyttöön annetaan Carolyn Webster - Strattonin Ihmeelliset vuodet -ongelmanratkaisuopas, joka toimii ohjelman punaisena lankana.

Salossa järjestetään Ihmeelliset vuodet -ryhmiä alle kouluikäisten sekä alakouluikäisten lasten vanhemmille. Ryhmä kokoontuu viikottain, 13-15 kertaa, ja ryhmäläisiltä edellytetään sitoutumista osallistumiseen koko ryhmän ajaksi. Ryhmiä järjestetään Piritan lastentalon tiloissa. Ryhmään osallistuminen ja lastenhoito ovat perheille maksuttomia. Ryhmästä kiinnostuneet kutsutaan alkuhaastatteluun.

Seuraava ryhmä alkaa keväällä v. 2020.

Ihmeelliset vuodet vanhempainryhmä yleisesite

Lisätietoja tulevista ryhmistä ja ilmoittautumiset haastatteluun:
Perheohjaaja Marika Koponen
p. 044 772 3677