Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

HUOM! Koronavirustilanteen vuoksi palveluissa on muutoksia:
- Asevelvollisten tarkastukset sekä ehkäisyneuvonta tehdään niissä oppilaitoksissa, joissa tehdään armeijatarkastuksia
- Yhteydenotot puhelimitse tai Wilma-viestillä

Pyrimme rajaamaan asiakkaiden määrän toimitiloissa mahdollisimman vähäiseen tartuntariskien minimoimiseksi. Tästä syystä äitiys- ja ehkäisyneuvontakäynneille on saavuttava yksin aina kun se vain on mahdollista ja lastenneuvolaan vain yhden huoltajan kanssa. Samoin ohjeistuksin toimitaan myös muille vastanotoille tullessa
.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on koululaisten ja opiskelijoiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Seuraamme koululaisten ja opiskelijoiden terveydentilaa ja tarvittaessa ohjaamme erityishoitoon. Työtä tehdään yhdessä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa ja se on luottamuksellista. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa. Viihtyisän ja terveellisen koulu- ja opiskeluympäristön valvonta on tärkeä osa koulu- ja opiskeluterveydenhoitoa.

Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja ja koululääkäri tekevät peruskoululaisille määräajoin yksilölliset terveystarkastukset. Valtioneuvoston asetus koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta (380/2009) ohjaa tarkastusten ajankohtia.

Opiskeluterveydenhuolto palvelee ammattikorkeakoulussa, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa ja lukiossa opiskelevia.

Milloin terveydenhoitajalle?

Terveydenhoitaja ottaa vastaan oppilaita koulukohtaisesti sovittuina aikoina. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä ja varata ajan oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Terveydenhoitaja tapaa koululaisia ja opiskelijoita myös säännöllisten terveystarkastusten ja -tapaamisten yhteydessä.

Terveydenhoitajalle:

 • pienet hoitotoimenpiteet (esim. ompeleiden poisto)
 • koulussa äkillisesti sairastuessa ja ensiapu koulutapaturman sattuessa
 • kun terveydentilassa ja hyvinvoinnissa jokin huolestuttaa
 • kun tarvitaan apua pitkäaikaissairauden hoidon ja koulunkäynnin/opiskelun yhteensovittamisessa
 • kun tarvitaan lisätietoa ravitsemukseen ja syömiseen liittyvistä asioista
 • kun halutaan tukea tupakoinnin vähentämiseen tai lopettamiseen tai apua alkoholi- tai huumeongelmaan
 • kun halutaan keskustella kasvamisesta ja murrosiästä

 • kun halutaan keskustella seurusteluun ja seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista tai tarvitsee ehkäisyneuvontaa/ ehkäisyn aloittamistaTerveysasemalle tai omalle lääkärille:

 • vapaa-ajan tapaturmissa
 • sairaanhoidollisissa asioissa (esim. korva- ja silmätulehdukset)
 • pitkäaikaissairauksien seurannassa

Koulutapaturmat

Peruskoululain tapaturmakorvaussäännön mukaan korvataan oppilaan sairauskulut, jos tapaturma on sattunut koulussa tai koulumatkalla. Tapaturmavakuutus ei korvaa hoitoa yksityisessä hoidossa.