Lapsiperheiden sosiaalityö/Perhetiimi

Sosiaalipalveluiden palveluohjaus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa sosiaalipalveluiden asiakkuutta ei vielä ole muualla tai oikean palvelun löytäminen sosiaalipalveluiden joukosta on hankalaa. Neuvontapuhelimeen soitettaessa kartoitetaan tilannetta ja palveluntarvetta, jotta asia ohjautuu selvitettäväksi oikeaan yksikköön. Palveluohjaus opastaa maanantai-perjantai klo 8.00-11.30 p. 044 778 3121.

Perhetiimi auttaa lapsiperheitä antamalla tarpeenmukaista sosiaalihuoltolain mukaista tukea sekä lapsille, nuorille että heidän vanhemmilleen. Perhetiimi käsittelee myös lapsiperheiden täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset.

Usein perhetiimin asiakkuutta edeltää perheen yhdelle tai useammalle jäsenelle tehty palvelutarpeen arviointi Sointu-tiimissä, mutta Perhetiimin asiakkuuteen voidaan tulla myös sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden hakemuksella tai lastensuojeluasiakkuuden jälkeen.

Lapsiperhetiimin sosiaalityöntekijöillä on soittoaika maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10.00-11.00. Muina aikoina soittopyynnöt sähköpostiin. Kaikkien perhetiimin työntekijöiden yhteystiedot löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta.

Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita järjestetään työntekijän arvion perusteella

  • tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
  • asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen
  • taloudellisen tuen tarpeeseen
  • sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi
  • lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen
  • äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen
  • lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi
  • päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen
  • muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiivisen toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen
  • tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseksi.

Perhetiimi tekee moniammatillista yhteistyötä peruspalveluiden ja muiden sosiaalipalveluiden kanssa.