Sijaisperheeksi?

Perhehoitolain (20.3.2015/263) 6 § määrittää perhehoitajan kelpoisuuden seuraavasti:
Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa.

Ennen 10 §:ssä tarkoitetun toimeksiantosopimuksen tekemistä perhehoitajaksi aikovan henkilön on suoritettava tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus. Erityisistä syistä ennakkovalmennus voidaan suorittaa vuoden kuluessa sijoituksen alkamisesta.

Salon kaupunki käyttää pääsääntöisesti Sijaishuoltoyksikkö Tammen valmentamia sijaisperheitä. Sijaishuoltoyksikkö Tammea hallinnoi Kaarinan kaupunki. Yhteystiedot löytyvät linkistä Sijaishuoltoyksikkö Tammi.