Akuutti mielenterveys- ja päihdevastaanotto

Puhelinpäivystyksen numero 044 772 3222 toimii takaisinsoittoperiaatteella. Jos työntekijät eivät vastaa he soittavat soitettuihin puheluihin vastapuhelun kun omalta vastaanottotyöltään vapautuvat (jos soittajan puhelinnumero on nähtävissä).


Salon terveyspalveluiden ja Salon aikuispsykiatrian poliklinikan yhteinen

AKUUTTI MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEVASTAANOTTO

Toimii TYKS Salon sairaalan 2 kerroksessa(entinen lasten osasto).
Akuutti mielenterveys- ja päihdevastaanotto on tarkoitettu18 vuotta täyttäneille kiireellistä mielenterveys- ja/tai päihdepalvelua tarvitseville potilaille ja vastaanotolle mahdollista päästä arvioon ilman lähetettä. Vastaanotolle pääsee hakeutumalla Salon terveyspalveluiden päivystykseen, josta tarvitsevat ohjataan akuutti mielenterveys- ja päihdevastaanotolle.

Ongelmatilanteet joihin apua tarjotaan akuutti mielenterveys- ja päihdevastaanotolla:

  • Akuutit kriisitilanteet (Traumaattisissa kriiseissä mahdollisuus myös hakeutua suoraan Kriisikeskus Etappiin)
  • Päivystyksestä mielenterveys- ja päihdeongelmiin apua hakevat
  • Kiireellisten mielenterveys- ja päihdeongelmien alustava selvittely, hoidon tarpeen arviointi, jatkohoidon järjestäminen ja tarvittava kannatteleva hoito jatkohoidon käynnistymiseen saakka (mahdollisuus 1 - 3 seurantakäyntiin ensikäynnin jälkeen)
  • Tahdostaan riippumattoman hoidon tarpeen arviointi virka-aikana yhdessä päivystävän lääkärin kanssa
  • Terveysasemien ja muiden tahojen pyytämät kiireelliset psykiatriset konsultaatiot


    Akuutin mielenterveys- ja päihdevastaanoton tiimi

  • Sairaanhoitaja Salon terveyspalveluista
  • Sairaanhoitaja Salon aikuispsykiatrian poliklinikalta

  • Salon terveyspalveluiden päiväpäivystyksen lääkäri