Depressiohoitajat

Depressiohoitajan vastaanotto

Depressiohoitajan vastaanotolle hakeudutaan ottamalla yhteyttä oman terveysaseman lääkärinvastaanoton ajanvaraukseen. Terveyskeskuslääkäri huolehtii diagnoosin tekemisestä, lääkityksestä, sairaslomatarpeen arvioinnista, potilaan ohjaamisesta depressiohoitajalle sekä tarvittaessa lähetteen kirjoittamisesta psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Potilaan hoidon rungon muodostavat käynnit depressiohoitajan vastaanotolla. Depressiohoitaja hoitaa masennuspotilaita yhdessä terveyskeskuslääkärin ja konsultoivan psykiatrin kanssa.

Depressiohoitajan käynnit ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Depressiohoitajan vastaanotolla saat:
- tietoa masennuksesta ja sen hallintakeinoista
- apua elämäntilanteen kartoitukseen, masennusta aiheuttavien asioiden pohdiskeluun ja uusien ratkaisujen löytämiseen
- keskustelutukea masennusoireiden sietämiseen ja helpottamiseen
- apua voimavarojen etsimiseen ja muutettavissa olevien elämän epäkohtien korjaamiseen

Lisätietoa :
Mielenterveystalo, www.mielenterveystalo.fi
Mielenterveyden keskusliitto, www.mtkl.fi
Suomen mielenterveysseura: www.mielenterveysseura.fi
Salon mielenterveysseura ry: www.ssmts.fi
FinFami - Salon seudun mielenterveysomaiset ry, www.finfamisalo.fi