Ehkäisevä mielenterveystyö

Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon kuuluvat äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä lääkärivastaanoton yhteydessä toimiva aikuisvastaanotto.

Terveyskeskus tarjoaa odottavalle äidille ja lapsiperheille neuvolapalvelut. Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata ja edistää perheen terveyttä ja hyvinvointia. Lastenneuvolatoiminnan tavoitteena on alle kouluikäisen lapsen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Lapsen kasvussa ja kehityksessä tuetaan varhaista vuorovaikutusta ja puututaan pulmatilanteisiin riittävän varhain.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on koululaisen ja opiskelijan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen seuraamalla terveydentilaa. Aikuisvastaanotossa seurataan terveydentilaa sekä toteutetaan lääkärin määräämää hoitoa terveydenedistämiseksi.

Mielenterveystyö sisältyy myös sosiaalipalveluihin sekä aikuissosiaalityössä että lastensuojelussa, missä ennalta ehkäisy käsittää hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaamisen keskusteluapuna, ohjauksena ja taloudellisena tukena arkielämään. Sosiaalityön ja lastensuojelun yhteystiedot löytyvät sosiaalipalveluiden kohdalta.

Mielenterveyden ongelmat

Mielenterveyden ongelmissa voi ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseen. Terveyskeskuksen päivystys on käytettävissä vakavissa ahdistus-, itsemurhariski- tai muussa vakavassa ongelmatilanteessa.

Sosiaalityöntekijän palveluita on saatavissa myös terveyspalveluissa ja mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa. Sosiaalityöntekijä tekee sosiaalisia arvioita ja antaa tukea ja ohjausta esim. työkykyyn, toimintakykyyn, toimeentuloon tai ihmissuhteisiin liittyen.

Mielenterveystalosta apua verkossa

Aikuisten ja nuorten mielenterveystalojen nettipalvelua voi käyttää kuka tahansa, nimettömänä ja ilman kirjautumista.

Palvelusta saa luotettavaa tietoa mielenterveys- ja päihdeasioista, apua oireen tai ongelman vakavuustason määrittelyyn sekä ohjausta sopiviin hoito- ja palvelupaikkoihin.