Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on ryhmissä tai yksilötapaamisissa
toteutettavaa neuvontaa, varhaista puuttumista nuorten
päihteidenkäyttöön sekä vanhemmuuden tukemista. Toiminta
perustuu yhteistyöhön kaupungin muiden toimijatahojen kanssa.