Sointu

Sosiaalipalveluiden palveluohjaus- ja palvelutarpeen arvioinnin tiimi

Sointu-tiimiin kuuluu 13 sosiaalityön ammattilaista, joiden tehtävinä ovat sosiaalipalveluiden palveluohjaus ja virka-ajan päivystys, sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen ja lastensuojeluilmoitusten vastaanottaminen, palvelutarpeen arvioiden laatiminen yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä sekä tarvittavien muiden ammattilaisten kanssa. Ydintehtävänä on löytää tuen tarpeessa olevalle henkilölle oikeat palvelut oikea-aikaisesti. Mikäli asiakkuus on jo joltakin palvelualueella olemassa tai tarve tiettyyn palveluun on selkeästi tiedossa, otetaan suoraan yhteys kyseiseen palveluun kuten esim. vanhuspalvelut, Kelan toimeentulotuki, vammaispalvelut.

Palveluohjaus maanantai-perjantai klo 8.30-11.30 p. 044 778 3121

Sointu-tiimin sosiaaliohjaaja on tavoitettavissa kaupungintalolla ja puhelimitse aamupäivisin. Sosiaaliohjaaja antaa sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta kuntalaisille.