Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Ennen lapsen syntymää on ilmoitusvelvollisten salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tulee tehdä tilanteissa, joissa ilmoittajalla on varmaa tietoa esimerkiksi tulevan äidin tai isän päihdeongelmasta, vakavasta mielenterveyden häiriöstä, perheväkivallasta tai vapausrangaistuksesta. Pelkkä päihteidenkäytön epäily ei riitä ennakollisen ilmoituksen tekemiseen.

Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen voi tehdä sähköisesti tai lomakkeella, jonka voi toimittaa postitse Salon sosiaalityön palveluihin (Sointu-tiimi, PL 80, 24101 Salo). Kiireettömän ilmoituksen voi myös tehdä palveluohjaukseen arkisin klo 8.30-11.30 joko puhelimitse p. 044 778 3121 tai käymällä paikan päällä (Salon kaupungintalo, Tehdaskatu 2). Kiireelliset akuutteja toimenpiteitä vaativat ilmoitukset tehdään ympärivuorokautisesti hätäkeskuksen (112) kautta.

Kiireellisissä tapauksissa päivystävä sosiaaliviranomainen arvioi ennakollisen lastensuojeluilmoituksen kohteena olevien henkilöiden sosiaalipalvelujen tarpeen. Palvelutarpeen arviointi aloitetaan ennen lapsen syntymää ja sen tavoitteena on arvioida myös välittömästi lapsen syntymän jälkeen tarvittavat sosiaalipalvelut sekä syntyvän lapsen muita mahdollisesti tarvitsemia tukitoimia. Tällöin tarvittavat palvelut on mahdollista suunnitella etukäteen yhdessä tulevien vanhempien kanssa.