Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Jos sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, henkilö on ohjattava hakemaan palveluja tai otettava yhteys kunnalliseen sosiaalihuoltoon. Ohjaus- ja yhteydenottovelvollisia ovat terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalikuraattorit, sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, poliisin, Kelan, työ- ja elinkeinoviran, Tullin, ulosottoviranomaisen ja Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa olevat. Myös muut henkilöt voivat ottaa sosiaalihuoltoon em. asioissa yhteyttä. Yhteydenottoon tarvitaan suostumus.

Jos suostumusta ei saada, yhteys sosiaalihuoltoon on kuitenkin otettava viipymättä, kun henkilö on kykenemätön vastaamaan omasta terveydestään ja turvallisuudestaan tai kyse on lapsen edusta.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi voi korvata entisen pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. Lastensuojeluilmoitus on kuitenkin tehtävä viipymättä, mikäli asianosaiset eivät suostu yhteydenottoon tai lastensuojeluilmoituksen kriteerit täyttyvät.

Kiireellisissä tilanteissa yhteydenotot puhelimitse virka-aikaan ma-to klo 8.-16.00 ja pe klo 8.-15.00 numeroon 044 778 3121 tai käymällä paikan päällä (Salon kaupungintalo, Tehdaskatu 2). Ympärivuorokautisesti yhteyden saa sosiaalipäivystyksen kautta (112).

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit

Kun sosiaalihuollon työntekijä on saanut tiedon sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, tulee välittömästi arvioida kiireellisen avun tarve. Henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi, ellei sen tekeminen ole tarpeetonta esimerkiksi, kun tarve palvelulle on tilapäistä.

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja viimeistään seitsemäntenä (7) arkipäivänä yhteydenotosta, jos kyseessä on

  • erityistä tukea tarvitseva lapsi
  • henkilö, joka saa vammaisetuuksista annetun lain mukaista ylintä hoitotukea
  • yli 75-vuotias henkilö

Palvelutarpeen arviointi sisältää

  • yhteenvedon asiakkaan tilanteessa ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta
  • sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä
  • asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan
  • asiakkaan ja työntekijän arvion omatyöntekijän tarpeesta.