Sosiaalipalveluiden lomakkeet


Omaishoidontuen lomakkeet

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet 2020

Omaishoidontukihakemus alle 65 v.

Palkkiolomake sijaishoito kotona


Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen voidaan toteuttaa myös yhteydenottona sosiaalihuoltoon yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tehtynä. Yhteydenotto on tehtävä viipymättä ja siinä on ilmoitettava yhteydenottoon johtaneet syyt.


Lastensuojeluilmoituslomake

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä ohesta löytyvällä lomakkeella, jonka voi toimittaa postitse Salon sosiaalityön palveluihin (PL 80, 24101 SALO). Sosiaalityöntekijät ottavat vastaan lastensuojeluilmoituksia myös puhelimitse puhelinaikana. Kiireelliset lastensuojeluilmoitukset tehdään hätäkeskuksen (112) kautta 24/7.


Sijais- ja tukiperheille

Alla on linkit Salon kaupungin tuki- ja sijaisperheille suunnattuihin lomakkeisiin toteutuneiden hoitopäivien ja ajokilometrien ilmoittamiseksi.

Ilmoitus tukiperheessä olleista lapsista

Ilmoitus sijaishoidossa olleista lapsista

Ajopäiväkirja sijaisperheille