Asiakasmaksut

Asiakkaalla on mahdollisuus saada kaupungin laskut myös suoramaksuna
tai eLaskuna. Suoramaksusopimuksen voi tehdä pankin konttorissa
ja eLaskusopimuksen verkkopankissa.

Vuosimaksu
38,40/kalenterivuosi

Käyntimaksu (0 - 17 v. maksuton)
19,30 (jos palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua peritään häneltä
19,30 euron käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Päivystysmaksu arkisin
klo 20 - 08, la - su ja pyhäpäivät
(0 - 17 v. maksuton)
38,40

Vaativa ostopalvelu
Magneetti- tai hermoratatutkimus
38,40

Ulkokuntalaisen käyntimaksu
(0 - 17 v. maksuton)
19,30

Ulkomaalaisten käyntimaksut:
EU-maalaisen käyntimaksu
19,30
Muun ulkomaalaisen maksu/työlupa
19,30
Ulkomaalaisen käyntimaksu
192,00

Käyttämätön ja perumaton
ajanvaraus, 15 v. täyttäneiltä
(lääkärin ja hammaslääkärin
vastaanotto)
47,40

Ostopalvelu / suun
terveydenhuolto
111,00

Vuodeosasto, lyhytaikainen
45,60 / hoitopäivä

Vuodeosasto, pitkäaikainen
Peritään enintään 85 % hoidossa olevan kuukausituloista, kuitenkin
enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuneet kustannukset.
Käyttövaroiksi vähintään 107 e/kk

Vuodeosasto, päivä- ja yöhoito
21,70 / hoitopäivä

Vuodeosasto, kuntoutushoito
15,00 / hoitopäivä

Vuodeosasto, omaishoitajan
lakisääteisen vapaan aikana
annettava palvelu

maksuton

Fysioterapia, käyntimaksu
10,50

Suun terveydenhuolto
(0 - 17 v. maksuton)
taksan mukainen maksu

Kotisairaanhoito, tilapäinen
lääkärin kotikäynti
19,30

Kotisairaanhoito, muun henkilön
käynti
12,70

Kotisairaanhoito, jatkuva ja
säännöllinen
Maksu määräytyy palvelujen laadun ja määrän, palvelun käyttäjän
maksukyvyn sekä perheen koon mukaan.

Kotisairaala
21,10 / vuorokausi

Työterveyshuolto
erillinen hinnasto

Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta
ja lausunnosta perittävät maksut

Todistus terveystarkastuksesta
47,40

Todistus ajokortin hakemista tai
uusimista varten
57,10

Nuorison terveystodistus vastaanotolla
47,40

SVB-todistus eläkkeen tai kuntoustuen
hakemista varten
47,40

E-todistus vakuutusyhtiölle
47,40

Todistus pahoinpitelyvammoista
oikeudenkäyntiä varten
47,40

Hammaslääkärin kirjoittama
todistus
47,40
Holhousviranomaiselle
annettava lääkärinlausunto, joka
edellyttää merkittävää lisätyötä
47,40

SVC-todistus
47,40
Edellä mainitsematon,
potilaan hoitoon liittymätön todistus
47,40

Todistus ampuma-aselupaa
varten
47,40

Maksukatto
Asiakasmaksukattoa kerryttää kunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta
perittävät maksut, jotka mainitaan asiakasmaksulain 6a §:n 2 momentissa. Kun
maksuja on vuoden aikana kertynyt 683 euroa, asiakas saa vapaakortin, jonka
jälkeen ko. palvelut ovat maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään
kuitenkin 21,10 euron maksu hoitopäivältä.

Oikaisuvaatimusohje sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskeviin laskuihin