Asiakaspalaute

Sinulla on kokemuksia palveluistamme asiakkaan näkökannalta. Kerro niistä meille!

Palautetta ja kehittämisehdotuksia antamalla autat meitä palvelumme kehittämisessä. Yksilöi se riittävän selkeästi, jotta tiedämme mihin palveluun palautteesi tai kehittämisehdotuksesi kohdistuu.

Palautetta ja kehittämisehdotuksia voi antaa nettilomakkeella tai suoraan esimiehille.