Apuvälinepalvelu

Apuväline on väline, laite tai vastaava, joka edistää tai ylläpitää henkilön toimintakykyä ja osallistumista silloin, kun se on vamman, sairauden tai ikääntymisen vuoksi heikentynyt.

Lainattavissa on liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä kuten esimerkiksi kävelyteline (rollaattori), kyynärsauvat, wc-korotus, suihkutuoli ja niin edelleen.

Lääkinnällisen kuntoutuksen henkilökunta avustaa oikean apuvälineen valinnassa ja käytössä. Apuvälinetarpeen arvio tehdään osana asiakkaan kokonaishoitoa, yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakkaan toimintakykyä voidaan edistää ja tukea oikein valituilla apuvälineillä. Oikein arvioiduilla ja valituilla apuvälineillä tuetaan
kuntoutumisen tavoitteita. Apuvälineprosessi on aina yksilöllinen ja liittyy usein muuhun hoitoon ja kuntoutukseen. Apuvälinepalveluissa työn perusta on aina asiakkaan päivittäisten toimintojen mahdollistuminen erilaisista toimintakyvyn muutoksista ja rajoituksista huolimatta. Apuvälineasiantuntijan työtä ohjaa valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperiaatteet.

Apuvälinepalvelu on asiakkaalle maksutonta.

Linkki apuvälineiden luovutusperusteisiin.


Apuvälinepalvelu

hoitotarvike_apuvaline_kartta.jpg - pienennetty