Fysiatria

Fysiatrian tavoitteena on sairauksien ja vammojen seurauksena syntyvien toimintahäiriöiden ehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus yhteistyössä fysio- ja toimintaterapeuttien sekä muun kuntoutushenkilöstön kanssa niin, että potilaan ja kuntoutujan koko elämäntilanne otetaan huomioon.

Terveyskeskuksen lääkinnällisessä kuntoutuksessa toimii fysiatrian erikoislääkäri, jonka vastaanotolle voi hakeutua omalääkärin lähetteellä.