Fysioterapia

Fysioterapiassa arvioidaan kaiken ikäisten asiakkaiden/potilaiden terveyttä, toimintakykyä, liikkumista ja toiminnan rajoitteita sekä mahdollista apuvälinetarvetta.

Fysioterapia toteutetaan joko yksilö- tai ryhmäfysioterapiana pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä. Fysioterapeutin suoravastaanotolle pääsee hoitajan arvion perusteella.

Fysioterapian toimintapaikat ovat pääterveysasema, läntinen terveysasema, Perniön terveysasema, terveyskeskussairaalan osastot ja Tyks Salon sairaala. Fysioterapeutit tekevät yhteistyötä esimerkiksi liikuntatoimen, kouluterveydenhuollon, varhaiskasvatuksen sekä neuvoloiden kanssa.

Käyntimaksut

  • yksilöfysioterapia 10,50 euroa 18v. täyttäneille
  • ryhmäfysioterapia- sekä apuvälinepalvelukäynnit ovat maksuttomia