Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapeutti on yliopistokoulutettu ravitsemuksen asiantuntija, jonka tehtävänä on Salon kaupungin asukkaiden terveyden edistäminen ravitsemuksillisin keinoin sekä sairauksiin liittyvän ravitsemushoidon toteuttaminen.

Vastaanotto

Ravitsemusterapia on yksilöllistä ruokavalio-ohjausta, jota annetaan kaikille ikäryhmille. Ravitsemusterapeutti tukee ja antaa tietoa erityisruokavalioiden toteuttamisessa ja auttaa erilaisten ravitsemuksellisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Näitä ovat esim. ruoka-allergiat, keliakia, tulehdukselliset suolistosairaudet, syömishäiriöt sekä useita ruokavaliomuutoksia vaativat sairaudet.

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle pääsee lääkärin, terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan lähetteellä.

Asiantuntijapalvelut

Ravitsemusterapeutti osallistuu sosiaali- ja terveystoimessa toteutettavan ravitsemushoidon ja -ohjauksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Hän antaa koulutus- ja konsultaatiopalveluita sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle sekä ruokapalveluhenkilöstölle. Hän toimii yhteistyössä myös kaupungin muiden toimialojen kanssa kaupunkilaisten terveyden edistämiseksi.