Terveydenhuollon sosiaalityö (lääkinnällinen kuntoutus)

Sosiaalityöntekijä neuvoo ja ohjaa sosiaaliturvaan, lääkinnälliseen kuntoutukseen ja pitkäaikaissairaanhoitoon sekä sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa, sekä toimii lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutustyöryhmän yhteyshenkilönä. Asiakasta tukemalla vahvistetaan hänen omia voimavarojaan valintojen ja ratkaisujen tekemiseksi.

Sosiaalityön palvelukokonaisuus avohuollossa

Sosiaalityöntekijä selvittää ja arvioi yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa asiakkaan kokonaistilannetta, toimintakykyä ja kuntoutumismahdollisuuksia pohjaksi kuntoutusprosesseille ja palvelujen koordinoinnille.

Hän antaa neuvontaa ja ohjausta sosiaaliturvasta, sosiaalipalveluista, oikeusturvasta sekä kuntoutumismahdollisuuksista ja avustaa eri hakemusten ja valitusten laatimisessa.

Toimeentulon turvaamiseksi sosiaalityöntekijä kartoittaa eri etuusvaihtoehdot yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Sosiaalityön palvelut terveydenhuollossa ovat asiakkaille maksuttomia.