Terveyden edistäminen

Terveyden edistämisen koordinaattorin tehtävät

 • Terveyden edistämisen asiantuntijana toimiminen
 • Valtakunnallisten terveyden edistämisen suuntalinjojen tuominen alueelliselle tasolle
 • Terveyden edistämisen suuntalinjojen luominen paikallisella tasolla, poikkihallinnollinen yhteistyö
 • Kehittäminen, suunnittelu, raportointi, painopistealueiden seuranta ja arviointi
 • Sovittujen terveyden edistämiseen liittyvien hankkeiden käynnistäminen
 • Yhteistyö eri ammattiryhmien ja hallintokuntien välillä
 • Ehkäisevästä mielenterveystyöstä vastaaminen


Terveyden edistämisen yhdyshenkilön tehtävät

 • Ennaltaehkäisevien toimintojen kehittäminen ja seuranta yhteistyössä esimiesten kanssa
 • Työmenetelmien ja toimintatapojen kehittäminen, terveysneuvontamateriaalien uudistaminen ja päivittäminen
 • Terveyden edistämisen asiantuntijana toimiminen
 • Moniammatillinen yhteistyö eri hallintokuntien kanssa
 • Ehkäisevästä päihdetyöstä vastaaminen