Pois syrjästä - hanke

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen ajalla 1.1.2014 - 31.10.2016 Pois syrjästä - Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen - hankkeen päämääränä on ehkäistä lasten tai nuorten syrjäytymiskehitys peruspalveluja kehittämällä.

Lähtökohtana on ennaltaehkäisy ja keskittyminen varhaisiin interventioihin. Hankkeen myötä lasten ja nuorten ongelmatilanteisiin tartutaan mahdollisimman varhain vaikuttavilla toimintatavoilla. Hankkeella on kaksi toinen toistaan tukevaa pääteemaa, jotka koskevat kaikkia hankkeen toimenpiteitä ja tavoitteita. Teemat ovat 1) verkostomaisen yhteistyön kehittäminen, ja 2) ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen.