Potilaan oikeudet

Potilasasiamies

Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun sekä tarvittavaan tiedonsaantiin itseään koskevissa asioissa. Mikäli edellä mainituissa asioissa ilmenee ongelmia, tulee ensisijaisesti pyrkiä selvittämään asia hoitoon osallistuneiden henkilöiden ja esimiesten kanssa.

Muussa tapauksessa terveyskeskuksessa on potilasasiamies, jonka tehtävänä on:

  • neuvoa potilasta potilaan asemasta ja oikeuksista
  • neuvoa toimista, joihin voi ryhtyä tyytymättömyystilanteessa
  • avustaa muistutuksen, potilasvahinkoilmoituksen, kantelun tai korvaushakemuksen teossa.

Potilasasiamies ei kuitenkaan tee päätöksiä eikä ota kantaa henkilökunnan toimintaan. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Terveyskeskuksen potilasasiamies on terveydenhoitaja Hanna Rantala.
Vastaanotto maanantaisin pääterveysasemalla (hallintokäytävä), os. Sairaalantie 9. Puhelinaika ja ajanvaraus maanantaisin klo 12.00 - 14.00 puh. 044 772 3372.

Potilaan oikeudet

Lain tarkoituksena on taata potilaalle

  • hoitoon pääsy
  • itsemääräämisoikeus
  • hyvä hoito ja kohtelu
  • tietojen saaminen
  • oikeus muistutuksen ja kantelun tekemiseen

Henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.