Hoitotestamentti

Hoitotestamentti on henkilön tahdonilmaus omasta hoidostaan. Hoitotahto tehdään sen varalta, ettei henkilö pysty käyttämään itsemääräämisoikeuttaan myöhemmin esimerkiksi vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi. Hoitotestamentin allekirjoittavat tekijän lisäksi kaksi samanaikaisesti läsnä olevaa todistajaa.