Fysioterapiaryhmät

Tiedustelut ma - pe puh. 02 772 3016

Perhevalmennus / fysioterapeutin osuus alkuraskauden aikana: tavoitteena
on antaa tietoa äidille(ja isälle) odotusajan liikunnasta, tuki- ja liikuntaelimistön
kuormittumisen ennaltaehkäisystä ja rentoutumisesta (muutamia käytännön
harjoituksia)

Synnyttäneiden äitien ryhmä Salon aluesairaalassa: tavoitteena on
motivoida äitejä synnytyksen jälkeiseen liikuntaan ja ergonomisiin työtapoihin lapsen
hoidossa; korostetaan lantionpohjalihasharjoituksia

Niska ja selkä -ryhmät: tavoitteena on tukea osallistujia tuki- ja
liikuntaelinvaivojen itsehoidossa sekä rohkaista omatoimiseen harjoitteluun ja liikuntaan; selkäryhmä soveltuu noin kuuden viikon kuluttua selkäleikkauksesta

Kuntosaliryhmä (päivä- tai iltaryhmä): tavoitteena on koko kehon tai kehon osan lihastasapainon sekä voiman ja kestovoiman kehittyminen

Kehon hallinta -ryhmä (työikäiset, pitkittynyt tule - kipu): tavoitteena on hyvä keskivartalon hallinta, mikä mahdollistaa kehon kivuttomamman ja taloudellisimman käytön

Olkaryhmä (operaatioharkintaan menevät, pitkittynyt olkakipu): tavoitteena on yläraajan ja hartiarenkaan toimintakyvyn edistäminen sekä omaehtoisen harjoittelun tukeminen

Kävelyryhmä: tavoitteena on mahdollisimman normaali kävely ilman apuvälineitä
tai niiden kanssa; sopii erityisesti lonkan tai polven tekonivelleikkauksessa olleille
(6 - 12 viikon kuluttua leikkauksesta) tai leikkausta odottaville henkilöille

Senioribalanssi 1, 2 tai 3: tavoitteena on toimintakyvyn, fyysisen kunnon ja tasapainon parantuminen