Kiireetön hammashoito

Salon terveyskeskus järjestää lakisääteiset kiireettömän suun terveydenhuollon palvelut seuraavasti:

Alle 18-vuotiaat:

Kiireeton_hammashoito.jpg

Edellä mainittujen ikäryhmien lisäksi kutsut/muistutukset hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanottoajasta lähetetään yksilöllisen tarpeen ja hoitovälin määritykseen perustuen. Muistutusta käytetään, kun nuori on yli 15-vuotias.

Lapsen huoltajilla on vastuu lapsen terveydenhoidosta.

Toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat

Toisen asteen oppilaitoksessa päätoimisesti opiskeleva voi hakeutua suun terveystarkastukseen opiskelupaikkakuntansa suun terveydenhuoltoon kerran opintojensa aikana kotipaikastaan riippumatta.


Odottavat vanhemmat

Ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat kutsutaan terveysneuvontatilaisuuteen äitiysneuvolan toimesta.


Iäkkäät henkilöt

Kotihoidon asiakkaan suun terveyspalveluiden tarve kartoitetaan hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Tarvittaessa asiakas ohjataan hammaslääkärille.

Ympärivuorokautisen hoidon yksikön työntekijät arvioivat yksikössään hoidossa olevien henkilöiden suun terveyden hoidon tarpeen ja ohjaavat asukkaan tarvittaessa hammaslääkärille.

Kaikki muut

Hoitoon pääsyssä noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön yhtenäisiä kiireettömän hoidon perusteita. Hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito järjestetään kohtuullisessa ajassa potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen. Suun terveydenhuollossa lain mukainen kohtuullinen aika on enintään kuusi kuukautta.