Läntinen terveysasema

Läntinen terveysasema

Läntisen terveysaseman lääkärien ja hoitajien vastaanotolle voi ottaa yhteyttä äkillisissä terveysongelmissa tai pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn tai hoitoon liittyvissä ongelmatilanteissa. Meiltä löytyvät myös äitiys-, perhesuunnittelu- ja lastenneuvolapalvelut.


Mittarissa näkyy asemallamme annettu asiakaspalaute suhdelukuna.