Työterveyshuollon hinnasto

Laskutus tapahtuu kuukausittain. Perityistä maksuista yrittäjä hakee KELA:n korvausta tilikauden päättymisen jälkeen. Tällä hetkellä KELA:n palautus on 60 % työpaikkaselvitysten ja siihen liittyvän raportoinnin kustannuksista sekä työterveyshuollon ammattihenkilön osallistumisesta työsuojelutoimikunnan kokouksiin, mikäli työpaikoilla ja työterveyshuollossa on yhteistyössä sovittu työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytännöistä. Muista työterveyshuollon kustannuksista palautus on 50 %.