Hallinto

Salon terveyskeskus
Sairaalantie 9
24130 SALO

sähköpostit: etunimi.sukunimi@salo.fi
Palautetta voitte antaa myös nettilomakkeella

Terveyspalveluiden johtaja/vastaava lääkäri Kaisa Nissinen-Paatsamala puh. 02 772 3650
Johtava hoitaja Pirjo Parviainen puh. 02 772 3652

ESIMIEHET VASTUUALUEITTAIN

Läntinen avoterveydenhuolto
Ylilääkäri Kaisa Ellä puh. 02 772 3626
Osastonhoitaja Tuija Pihlaja-Järvensivu puh. 02 772 3747

Itäinen avoterveydenhuolto
Vs. Ylilääkäri Marita Reivonen puh. 02 772 3654
Osastonhoitaja Riitta Ahlqvist puh. 02 772 3615

Suun terveydenhuolto
Johtava hammaslääkäri Riitta Söderlund puh. 02 772 3660
Osastonhoitaja Sirpa Leino puh. 02 772 3320

Lääkinnällinen kuntoutus (apuvälinepalvelu, fysiatria,
fysioterapia, toimintaterapia, sosiaalityö, puheterapia, jalkaterapia)
Osastonhoitaja Tarja Hernesniemi puh. 02 772 3000

Kotisairaala ja päivystys
Vs. Ylilääkäri Marita Reivonen puh. 02 772 3654
Osastonhoitaja Tuija Skarp puh. 02 772 3166

Sairaalapalvelut
Ylilääkäri Aija Vanhanen puh. 02 772 3703
Hallinnollinen osastonhoitaja Minna Santikko puh. 02 772 3014

Työterveyshuolto
Ylilääkäri Pentti Haavisto puh. 02 772 3779
Osastonhoitaja Outi Hakala puh. 02 772 3776

Mielenterveyspalvelut
Esimies Marita Päivärinne puh. 02 772 3672
Osastonhoitaja Otto Huttunen puh. 02 772 3646