EtusivuSosiaali- ja terveyspalvelutVanhuspalvelutSalon vanhuspalveluiden odotusajat

Salon vanhuspalveluiden odotusajat

Vanhuspalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.1.- 30.4.2019

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26 § velvoitetaan kuntia julkaisemaan ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Vanhuspalveluissa tiedot julkaistaan kaupunkitiedotteessa sekä kaupungin kotisivuilla kolmannes vuosittain.

Odotusajoista julkaistaan ympärivuorokautisen hoidon, omaishoidon tukipalkkion ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden odotusajat.

Keskimääräiset odotusajat 1.1.- 30.4.2019
Omaishoidon tuki: 15 vrk
Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut: 56 vrk
Ympärivuorokautinen hoito: 42 vrk

Kotihoidossa asiakkaat ovat saaneet heille myönnetyt kotihoidon palvelut alle kolmen kuukauden määräajassa.

Julkaistu: 16.5.2019 12:00

Takaisin