EtusivuSosiaali- ja terveyspalvelutVanhuspalvelutSalon vanhuspalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.9 - 31.12.2019

Salon vanhuspalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.9 - 31.12.2019

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26 § velvoitetaan kuntia julkaisemaan ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Salon vanhuspalveluiden odotusajat julkaistaan kaupunkitiedotteessa ja kaupungin verkkosivuilla kolmannesvuosittain ympärivuorokautisen hoidon, omaishoidon tukipalkkion ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden osalta.

Keskimääräiset odotusajat 1.9-31.12.2019:

  • Omaishoidon tuki 14 vrk
  • Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut 40 vrk
  • Ympärivuorokautinen hoito 14 vrk

Kotihoidossa asiakkaat ovat saaneet heille myönnetyt kotihoidon palvelut alle kolmen kuukauden määräajassa.

Lisätiedot: Vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren,

Julkaistu: 10.3.2020 09:17

Takaisin