Sosiaalihuoltolain mukaiset asunnonmuutostyöt

Sosiaalihuoltolain mukaisia avustuksia asunnonmuutostöihin myönnetään harkinnan mukaan. Avustusta voidaan myöntää vanhusten ja vammaisten asuntojen pienimuotoisiin varustamis-, korjaus- ja muutostöihin, ei varsinaisiin peruskorjauksiin. Muutostöitä voidaan suorittaa, kun asunnon kunnostaminen ja varustaminen on välttämätöntä kotiolosuhteissa selviytymiseksi ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon välttämiseksi.

Muutostyön saamiseen on tulorajat:
- yksinasuvan henkilön bruttotulot enintään 1760 euroa/kk,
- pariskunnan bruttotulot enintään 2940 euroa/kk

Tulojen lisäksi huomioidaan säästöt ja muu varallisuus.


Asunnonmuutostyöavustuksen hakeminen

Tuloselvityslomake asunnonmuutostyöt