Kotihoito

Kotihoidon tarkoituksena on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään ja siirtää pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta. Kotihoitoa voi saada asiakas, joka tarvitsee apua selviytyäkseen kotioloissa oman toimintakykynsä heikennettyä joko pysyvästi tai tilapäisesti. Kotihoidosta tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma.

Saadut asiakaspalautteet

Kotihoidon toiminta perustuu asiakkaan tarpeisiin ja kotona selviytymistä tukeviin asiakkaan voimavaroihin. Hoito toteutetaan siten, että asiakkaan omaa toimintakykyä tuetaan. Kotihoidon palvelumuotoja ovat esimerkiksi avustaminen päivittäisissä toimissa kuten ruokailussa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa ja muissa arjen askareissa. Kotihoito huolehtii tarvittaessa myös lääkehoidosta ja sairaanhoidollisista toimenpiteistä. Kotihoito voi olla säännöllistä tai tilapäistä asiakkaan tarpeesta riippuen. Kaupungin oman toiminnan lisäksi tilapäistä kotihoitoa on mahdollista saada kotihoidon palvelusetelillä. Asiakas voi saada kotihoidon palveluja arkisin ja viikonloppuisin ympäri vuorokauden.

Palveluseteli tilapäiseen kotihoitoon

Kotihoidon asiakkaaksi hakeutuminen

Uudet asiakkaat hakeutuvat kotihoidon palveluihin ottamalla yhteyttä maakunnalliseen puhelinpalveluun. Palvelutarpeen arvioimiseksi oman kunnan palveluohjaaja tekee kotikäynnin asiakkaan luokse. Palveluohjaaja tarjoaa tietoa ikäihmisten palveluista ja kokoaa palvelut asiakkaan tueksi sekä arvioi palveluiden tarpeen asiakkaan toimintakyvyn, kodin ja ympäristön olosuhteiden sekä omaisten hoitoon osallistumisen perusteella.

Kotihoidon asiakasmaksut
Kotihoidon asiakasmaksulaskuri 2019

Tukipalvelut

Kotihoidon tukipalvelut ovat kotona asumisen tueksi tarkoitettuja palveluja. Tukipalveluja myönnetään toimintakyvyn arvioinnin ja myöntämiskriteerien perusteella. Avuntarpeen arvioinnin tekee kotihoidon palveluohjaaja tai kotihoidon työntekijä yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa.

Tukipalveluista peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat palvelumaksut. Tukipalveluja myönnetään pääsääntöisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Ainoastaan tukipalvelua saavan kohdalla käytetään tulorajoja. Palvelu voidaan myöntää, jos yksin asuvan bruttotulot ovat alle 1800 euroa kuukaudessa ja kahden hengen taloudessa alle 3000 euroa kuukaudessa.

Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisohje ja asiakasmaksut

Kuntoutus

Vanhuspalveluissa kuntoutuksen tavoitteena on ikääntyneen salolaisen kotona asumisen tukeminen. Psykososiaalisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen keinoin pyritään tukemaan toimintakyvyn palauttamista, säilymistä tai edistämistä asiakkaan kotona. Toimimme koko Salon alueella. Asiakkainamme ovat pääasiassa kotihoidon asiakkaat ja omaishoidettavat. Ensimmäinen arviointikäynti ja apuvälinekartoitukset ovat maksuttomia, terapiakäynti maksaa 10,00 euroa / kerta. Yhteydenotot tapahtuvat kotihoidon tai tarveyspalveluiden henkilökunnan kautta.

Kotikuntoutus sisältää:

 • toimintakyvyn arviointia, ohjausta ja neuvontaa
 • terapeuttista harjoittelua
 • apuvälinepalvelua ja elinympäristön muutostöiden arviointia
 • moniammatillista yhteistyötä
 • konsultointia ja omaisten neuvontaa
 • sotaveteraanien kuntoutusta
 • kotikuntoutuksen henkilöstö on osa kotiutustiimiä

Kotiutus ja yöajan kotikäynnit

Akuutti, lyhytaikainen kotiutumisen tuki

 • kotiutushoitajien kotikäynnit asiakkaan hoivan ja tuentarpeen mukaan klo 8-21, mahdollisesti myös yöajan käynnit
 • toimii lyhytaikaisesti kotiutustilanteissa koko Salon alueella (tarvittaessa kotisairaalan tuella)
 • asiakasmaksu 12,00 euroa/käynti laskutetaan enintään kolmelta käynniltä/vrk

Edellytyksenä on, että

 • asiakas voidaan lääkärin ohjein turvallisesti hoitaa kotihoidossa
 • hän selviytyy päivittäisistä toiminnoistaan osin itsenäisesti ja tukipalvelujen tai läheisten avulla

Rauhalan tukiasuminen

Rauhala sijaitsee Kukonkallion hoivakodin tiloissa osoitteessa Kukonkalliontie 19, 24130 Salo. Yksikössä on 11 asiakaspaikkaa, hoitaja on paikalla klo 8-21. Hoitojaksot voivat olla säännöllisiä tai esimerkiksi kodin remontista tai omaishoitajan vapaista johtuvia. Hoitojakson kesto on aina yksiköllinen yhdestä päivästä useampaan kuukauteen. Asiakas maksaa vuorokausimaksun 22,50 euroa, joka sisältää hoivan, ateriat sekä terapeuttien vetämät ryhmät.

Rauhalaan hakeudutaan SAS-tiimin palveluohjaajien palveluntarpeen arvioinnin kautta, p. 02 772 6737 tai 02 772 6738 (puhelinaika ma-pe klo 10-11).