Palveluseteli tilapäiseen kotihoitoon

Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin itse tuottamalle tai tuottamille palveluille. Sitä voidaan tarjota asiakkaalle, jonka palveluntarve täyttää palvelusetelille vahvistetut myöntämisperusteet. Palveluseteli voidaan myöntää vain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Palveluseteli myönnetään Salon kaupungin kriteereiden mukaisesti palvelutarpeen arviointiin perustuen. Palveluseteleillä ei voida maksaa muita palveluja. Myönnetystä palvelusetelin arvosta asiakas saa viranhaltijapäätöksen. Palveluseteli myönnetään erikseen sovitusta päivästä alkaen.

Tilapäisen kotihoidon palveluseteli on tarkoitettu hoivan, hoidon ja huolenpidon järjestämiseen ja se voidaan myöntää alle kaksi kuukautta kestävään kotihoitoon. Asiakas maksaa omavastuuosuuden suoraan palveluntuottajalle, joka on sovitun hoivan ja hoidon sekä palvelusetelin arvon välinen erotus. Palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia asiakkaalle myönnetyn palvelusetelin arvon perusteella kuukausittain. Asiakas voi halutessaan hankkia omakustanteisesti palveluntuottajalta palveluja.

Yhden palvelusetelin arvo on 20 euroa/tunti. Asiakkaan tulot eivät vaikuta palvelusetelin arvoon.

Esimerkki: Palveluntuottajan hinta on 31 e/tunti ja kaupunki maksaa 20 e/tunti, jolloin asiakkaan maksettavaksi jää 11 e/tunti.

Tuottajat

Palvelusetelituottajaksi ilmoittautuminen

Salon kaupungin vanhuspalvelut hakee jatkuvalla haulla palveluntuottajia tilapäisen kotihoidon ja omaishoidon palvelusetelin palveluntuottajiksi.

Jatkuva haku palvelusetelituottajaksi