Salo stadsbibliotek

Salo stadsbibliotek erbjuder biblioteksservice på många ställen i olika delar av staden: i huvudbiblioteket, i nio närbibliotek och i två bokbussar. Närbiblioteken ligger i Bjärnå, Finby, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, S:t Bertils och Suomusjärvi. Salo stadsbibliotek är en del av Vaski-biblioteken. Läs mera

Välkommen till Salo