Arbete och företagsamhet


Ett livskraftigt och mångsidigt näringsliv är viktigt för en stads framtid. Den centrala uppgiften för Yrityssalo Oy, som ägs av staden, är att producera företagstjänster i regionen, ge råd och vägledning gällande affärsverksamhet samt hjälpa dem som överväger att starta företag. Yrityssalo stöder också företag som söker en etableringsplats i ärenden som gäller etableringen och samordnar åtgärder i anslutning till akuta strukturförändringar.

Stadsutvecklingstjänsterna ansvarar för stadens övergripande utvecklingsarbete. Avdelningen ansvarar för näringslivs- och sysselsättningstjänster och tar initiativ till utvecklingsprojekt som sammanför aktörer i regionen. Målen med dessa är att göra områdets näringslivsstruktur mer mångsidig och på detta sätt säkerställa att områdets höga servicenivå bevaras.
Den viktigaste uppgiften för näringslivstjänsterna är att garantera att Salo står sig i den internationella konkurrensen om företag och arbetsplatser. Riktgivande inom arbetet är Salo stads strategi och det näringspolitiska programmet. Målet med Salo stads sysselsättningstjänster är att förbättra sysselsättningssituationen i regionen tillsammans med andra aktörer samt att öka sysselsättningstjänsternas genomslagskraft.