Boende och miljö

I Salo kan du bo i stadens centrum, i förorten eller i glesbygden. Staden bjuder på flera olika bostadsområden som ligger på mångsidiga platser, i skogen eller på åkern, vid stranden till havet eller sjön. Staden har goda bastjänster som stöder boendet både i centrum och i de flesta regionalcentrum och servicebyar. I staden kan du bo både i bostadsrätts- eller hyresbostäder. Det finns många hyresbostäder runt om i staden och de ligger i både hög- och radhus.

För bostads- och industribygge erbjuds olika tomter i olika områden. Det finns både maritima tomter och tomter nära centrum eller motorvägen E18. Staden bjuder även på tomter inom de olika industriområdena med goda trafikförbindelser.

Syftet med planläggningen och stadsplaneringen är att planera och utveckla staden och styra markanvändningen och byggandet inom sitt område. Även fastighetsbildnings- och adressärendena styr byggandet. Det behövs olika tillstånd för att bygga nytt och renovera gammalt. Byggnadstillsynen och miljöskyddet handlägger de tillstånd som behövs för byggandet.

Naturen och miljön i Salo är mångsidig beroende på den varierande topografin och landskapsstrukturen samt det gynnsamma klimatet. Det finns lundar, klippiga backar, sandiga åsar, havsstränder, skärgård och natur i kulturlandskap bearbetade av människan. De rikliga vattendragen ger miljön sin särprägel och syns bl.a. i det stora antalet fritidsbostäder. Den byggda miljön är av varierande ålder, ofta kulturhistoriskt värdefull och indelad i täta tätorter och glesbygd landsbygd.