Dagvård och utbildning

Småbarnspedagogiken producerar barndagvård på daghem och inom familjedagvården. Dessutom tillhandahålls förskoleundervisning, specialpedagogik samt öppna tjänster inom småbarnspedagogiken; öppen daghemsverksamhet, lekskole- och lekparksverksamhet.

Den grundläggande utbildningen tillhandahåller utbildning för läropliktiga elever i enlighet med läroplanen. Dessutom tillhandahålls eftermiddagsklubbar.

Gymnasieutbildningen tillhandahåller allmänbildande studier på andra stadiet efter den grundläggande utbildningen. Gymnasiestudierna siktar på studentexamen och behörighet för högskolestudier.

Medborgarinstitutet anordnar utbildning inom det fria bildningsarbetet för studerande i alla åldrar samt grundläggande utbildning inom konst för barn och ungdomar enligt den allmänna lärokursen. Vid institutet är det också möjligt att avlägga studier inom öppna universitetet och öppna yrkeshögskolan. Vidare ger institutet utbildning i form av betaltjänst och personalutbildning.

Musikinstitutet ger utbildning i musik enligt den omfattande lärokursen inom den grundläggande konstundervisningen. I undervisningsutbudet ingår tidig musikfostran främst för barn under skolåldern och undervisning i musik på grund- och institutnivå främst för barn och ungdomar i skol- och gymnasieåldern. Vid musikinstitutet drivs också en vuxenavdelning.

Utbildningen på andra stadiet omfattar gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Salo stad har tre gymnasier som ger undervisning dagtid (Halikko, Bjärnå och Salo). Gymnasiet i Salo har också en vuxenlinje. Yrkesutbildning ordnas av utbildningssamkommunen.