Småbarnspedagogik

Om småbarnspedagogiken bestäms i lagen om småbarnspedagogik och beträffande förskoleelever också i lagen om grundläggande utbildning. Utgångspunkten för ordnandet av tjänsterna inom småbarnspedagogiken är ett fostringssamarbete där man tillsammans med föräldrarna skapar en bra grund för barns övergripande tillväxt, utveckling och lärande.

Salos plan för småbarnspedagogiken, som baserar på grunderna för den riksomfattande planen för småbarnspedagogik, ger riktlinjerna för innehållet i verksamheten. Enligt visionen för småbarnspedagogiken i Salo vill vi ge möjlighet till en lycklig barndom och varma människorelationer, glädje i lärandet och hållbar vägkost för livet.

Småbarnsfostran, förskola och dagvård i Salo

Småbarnsfostran i Salo står under bildningsväsendet. Alternativen är familjedagvård, daghemsvård, gruppfamiljevård eller öppen verksamhet, men svensk dagvård erbjuds endast i Uskelan koulu (Anjalankatu 5) i syskongruppen Solstrålarna. Förskoleverksamheten kompletteras med dagvård.