Salo stadsbibliotek

kirjasto.JPG

Salo stadsbibliotek erbjuder biblioteksservice på många ställen i olika delar av staden: i huvudbiblioteket, i nio närbibliotek och i två bokbussar. Närbiblioteken ligger i Bjärnå, Finby, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, S:t Bertils och Suomusjärvi.

Salo stadsbibliotek är en del av Vaski-biblioteken.


Välkommen till bibliotek!

Biblioteken i Salo är öppna till alla. Du kan komma och sitta ner, läsa böcker eller tidningar, träffa vänner, använda Internet, etc. Det finns ett trådlöst nätverk SaloGuest i alla bibliotek i Salo.

För att låna behöver du alltid bibliotekskort. Du kan få ditt eget kort genom att bevisa ditt identitet med en identitetsbevis (med foto) och att förbinda dig till att iaktta bibliotekets användarregler. Det första bibliotekskortet är gratis. Bibliotekskortets innehavare är ansvarig för allt material som har lånats med kortet. Om du förlorar ditt kort bör du omedelbardt meddela biblioteket om saken.

Att låna material är gratis men komm ihåg att returnera eller förnya dina lån i tid. Lånetiden är 14 eller 28 dagar. Du ser lånens förfallodagar på lånekvittot och i nätbiblioteket. Lånetiden upphörar på förfallodagen när bibliotekets stänger. För lån som returnerats försenade uppbärs en förseningsavgift.

Mer information

Vaski-bibliotekens användarregler från och med 1.3.2020