Hälso- och sjukvård

Hälsovårdstjänsternas verksamhet styrs av social- och hälsovårdsnämnden.

Vid Salos hälsovårdscentral utför man fortgående uppföljning och utveckling av kvaliteten. Hälsovårdscentralen har blivit utvärderad med kvalitetsprogrammet SHQS.

Hälsovårdscentralens verksamhetsområde är hela Salo stad.