Företagshälsovård

Lagstadgad företagshälsovård

Till den lagstadgade företagshälsovården hör utredningar av hälsan i arbetsförhållandena i tillräcklig omfattning, information om hälsoriskerna och anvisningar för hur dessa undviks, inledande granskningar och återkommande granskningar vid hälsofarligt arbete samt kontroll och hänvisning till nödvändig rehabilitering eller vård av en handikappad arbetstagare. Företagshälsovården ger även vid behov anvisningar för upprätthållande av färdigheter i anslutning till första hjälpen.

Företag och deras arbetstagare som har gjort upp ett kontrakt om företagshälsovård med Salo stad omfattas av företagshälsovården.

Mångsidig verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan och grupprehabilitering sköts med gemensam planering på arbetsplatsen. Inom Tyky-verksamheten anlitas arbetsfysioterapeuter, psykologer och näringsterapeuter som experter.

Företagshälsovårdsstationen samarbetar med FPA:s lokala byrå för att ordna tidig rehabilitering.

Sjukvårdstjänster vid företagshälsovården

Arbetstagare vars arbetsgivare har ingått ett avtal på sjukvårdsnivå vid företagshälsovården, har rätt att ansöka om sjukvårdstjänster vid företagshälsovården.

Hälsovårdsmottagningen: utan tidsbokning må-fre kl. 7-11 och med tidsbokning må-fre kl. 12-15.

Läkarmottagningen:

  • icke-akuta fall med tidsbokning
  • akuta fall behandlas på det sätt som sjukdomens art förutsätter.

Även i dessa fall finns det skäl att komma överens om besöket vid mottagningen per telefon.

Intyg som inte gäller arbetet hör inte till företagshälsovårdens ansvar.