Att uppsöka vård vid en hälsostation

När du behöver vård för en sjukdom eller skada, ta kontakt med hälsostationen i det område där du bor. Hälsovårdscentralen har ett system med husläkare som grundar sig på geografisk uppdelning.

När du tar kontakt med hälsostationen bedömer hälsovårdaren alltid först din situation och hänvisar dig sedan till rätt vårdinstans. Utifrån bedömningen kan patienten få instruktioner för hemvård eller en mottagnings-/telefontid till läkare eller hälsovårdare. Om du behöver akut första hjälp kan du komma direkt till hälsovårdsstationen utan tidsbokning och samtal. Under kvällar och helger är hälsovårdsstationerna stängda. Då behandlas akuta sjukdomar och olycksfall vid jouren vid Åucs Salo sjukhus.

Våra hälsostationer vid läkarmottagningarna: Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, västra Salos hälsostation, Bjärnå, huvudhälsostationen och Suomusjärvi har ett återuppringningssystem i bruk.

Växel 02 7721