Hälsovårdarmottagningen

Vid mottagningen koncentrerar man sig på att behandla, lösa och ge råd i frågor som gäller vård, främjande av hälsan och förebyggande av sjukdomar.

Tyngdpunkten ligger på att förebygga och behandla folksjukdomar. Klienten får ett holistiskt bemötande och man fokuserar inte enbart på enskilda, underliggande sjukdomar.

Målet är att främja hälsan och förebygga sjukdomar.