Hemsjukhus

Akut, kortvarig, effektiviserad sjukvård och terminalvård hemma

Fungerar inom hela Saloområdet

 • Sjukvårdarnas hembesök enligt kundens vård
 • Läkarens hembesök vardagar vid behov enligt överenskommelse
 • Nattetid görs inte inplanerade hembesök, men hemsjukhusets kunder kan nå sjukvårdaren per telefon även då

Klient vid hemsjukhuset kan man bli med remiss från läkare. Förutsättningarna är att

 • kunden vill ha hemvård och han kan tryggt skötas i hemmet enligt läkarens instruktioner
 • han eller hon klarar sina dagliga göromål själv eller med hjälp av anhöriga eller stödtjänst

Hurdana klienter?

 • inflammationspatienter som får vård med intravenös antibiotika
 • ventrombospatienter
 • patienter som behöver vätsketerapi, icke-brådskande blodtransfusion och infusion av medicin
 • patienter som behöver effektiviserad sårvård eller vård med kompressionssocka
 • patienter med terminalvård
 • övriga patienter inom den specialiserade sjukvården som lämpar sig för hemvård
 • kontrollbesök efter att ha kommit hem enligt överenskommelse med läkare (i samarbete med hemflyttningsteam)

Klientavgiften täcker hembesök av vårdare och vid behov läkare oavsett antal, redskap för basvård, medicininjektioner, mediciner i provstadiet samt röntgen- och laboratorieundersökningar för ifrågavarande vårdperiod.