Mun- och tandvård

Hälsovårdscentralen producerar tjänster för mun- och tandvården för invånarna i hela regionen.
När du har akut eller icke-akut behov av tandvårdens tjänster, ta kontakt med hälsovårdens centraliserade tidsbokning 02 772 3852. Tidsbokningen betjänar dig vardagar kl. 7.30-15.30. Mun- och tandvården har ett återuppringningssystem i bruk. En tid fås utifrån hur brådskande vårdbehovet är. hh_hymyilevä lapsi.jpg

När du behöver akut tandvård kan du komma in vardagar kl. 7.30-16.00 till tandkliniken vid västra Salos hälsostation där bedömning av vårdbehov även görs utan tidsbokning. Under kvällar och helger finns tandläkarjouren i Åbo.