Nödsituationer och jour

Jouren är avsedd för behov av akut hjälp.

Vid jouren behandlas patienterna enligt hur brådskande vårdbehovet är, vilket bedöms av en yrkesutbildad person inom hälsovården och bedömningen grundar sig på riksomfattande, medicinska kriterier.

Den första bedömningen av hur brådskande vårdbehovet är görs per telefon.

Vardagar (må-to kl. 8-16, fre 8-15) behandlas patienter som kräver akut vård i första hand vid den regionala hälsostationen med tidsbokning och utanför tjänstetid vid jouren vid förstahjälpspolikliniken vid Salos sjukhus. Hälsovårdscentralens nattjour pågår till och med kl. 22.

De som insjuknat akut och behöver ambulanstransport behandlas dygnet runt vid jouren vid förstahjälpspolikliniken vid Salos sjukhus.