Preventivmedelsrådgivning

Målet med familjeplaneringen är att upprätthålla och främja den sexuella hälsan. Preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivningstjänsterna finns till för alla Salos invånare i fertil ålder och för dem som kommer från övriga kommuner och studerar i staden.

Vid familjeplaneringsrådgivningen/preventivrådgivningen får du:

  • rådgivning kring förebyggande av graviditet och individuell planering av preventivmetod
  • möjlighet att holistiskt diskutera familjeplanering
  • rådgivning kring och vård av könssjukdomar
  • inledande undersökningar och rådgivning kring vård av barnlöshet
  • rådgivning, undersökning och handledning gällande avbrytande av graviditet

Vid preventivmedelsrådgivningen arbetar en hälsovårdare och en hälsocentralläkare. Hälsovårdarna vid skol- och studenthälsovården sköter påbörjandet av preventivmetoderna för unga, friska kvinnor vid deras egna skolor och styr dem sedan till preventivmedels-/familjeplaneringsrådgivningens eller den regionala läkarens mottagning.

Tjänsten är konfidentiell och besöken vid familjeplaneringsrådgivningen är avgiftsfria.