Rådgivningsbyråer

Välkommen till våra sidor där du hittar information om graviditet, barnskötsel, livet för en barnfamilj, graviditetsplanering och förebyggande av graviditet.

Rådgivningens verksamhet grundar sig på återkommande undersökningar eller individuellt överenskomna besök vid hälsovårds- och läkarmottagningen. Att främja god hälsa, förebygga sjukdomar och konstatera sjukdomar tidigt är viktiga delar av vårt arbete. Genom ett förtroligt och jämlikt klientförhållande strävar vi efter att stöda familjer och hjälpa dem att hitta sina egna resurser.

För att kunna förverkliga en holistisk vård samarbetar vi med klientens tillåtelse med andra aktörer. Dessa är till exempel näringsplanerare, fysio-, ergo- och talterapeuter, socialarbetare, psykologer samt barndagvården.
Rådgivningsbyråerna är regionala och har tidsbokning. Tjänsterna är gratis för kommuninvånarna.

Vid mödrarådgivningen följer man med hur graviditeten framskrider, hur mamman och barnet i magen mår och stöder mödrarna under tiden fram till och efter förlossningen. Samarbetet med familjen fortsätter vid barnarådgivningen.

Barnarådgivningsbyråerna betjänar barn under skolåldern och deras familjer.