Sjukhus

Vid Salos hälsocentralsjukhus utför man högkvalitativ och patientcentrerad vård. Till hälsocentralsjukhuset kommer man in för vård via jouren eller för fortsatt vård med remiss från den specialiserade sjukvården. Hälsocentralsjukhuset har tre avdelningar. Avdelningarna 1-2 finns i Salo och avdelning 3 i Bjärnå. Hälsocentralsjukhuset har allt som allt plats för 121 patienter. På avdelningarna behandlar man i huvudsak rehabiliteringspatienter med neurologiska sjukdomar samt sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, infektionspatienter och terminalvårdspatienter, men även geriatriska patienter och patienter från andra specialområden inom vården. Vid hälsocentralsjukhuset utför man rehabiliterande vårdarbete.

Vården av patienten är ett yrkesövergripande teamarbete mellan många olika experter i syfte att patienten ska kunna återvända hem. I början av vården fastställs målen med vården. Det rehabiliterande vårdarbetet inbegriper patientens egna krafter och rörelseförmåga. Patienterna hänvisas och handleds och man stöder patienternas egna resurser samt uppmuntrar dem att göra saker på egen hand som de klarar av. Hälsocentralsjukhusets närmaste samarbetspartners är olika funktioner inom äldrevården samt den specialiserade sjukvården.