Trafik och kartor

På de här sidorna finns information om de farleder staden underhåller och om trafikplaner och trafiktjänster.

Det finns information om olika trafikleder, oavsett om du rör dig på mark eller hav, med bil, cykel eller till fots. Även trafikplanerna som gäller smidig mobilitet, tillstånd för användning av gator och information om avlägsnande av skrotbilar finns här.

I Salos karttjänst kan du välja antingen guidekartan eller en luftbild som bakgrundskarta. I karttemat kan du välja gator och vägar och t.ex. bostadsgatorna eller de privata vägarna. Stadens kartor i pappersform och annat kartmaterial finns hos stadens fastighets- och mättjänster.

Under trafiktjänsterna finns information om de biljettprodukter som subventioneras av staden för Saloborna samt om de tjänster som servicetrafiken erbjuder. Där hittar du även information om skolskjutsar och länkar till kollektivtrafikens tidtabeller.